Kruszywa
Pozostała oferta
  • Piasek na podsypkę. Kruszywo naturalne stosowane w celu stabilizacji i wymiany gruntu
  • Piasek z wody. Stosowany do podsypywania rurociągów,pod kostkę brukową.
  • Mieszanka 0-2. Piasek o granulacji do 2 mm. Płukany i sortowany. Stosowany do murowania i tynkowania.
  • Mieszanka 0-4. Piasek używany do tzw. posadzek maszynowych.
  • Mieszanka 0-8. Stosowany na nadproża,wieńce,fundamenty pod ogrodzenia.
  • Mieszanka 0-16. Kruszywo do zastosowania na ławy fundamentowe.
  • Żwir 2-8. Drobny kamyk o granulacji od 2 mm do 8 mm. Służy jako domieszka do wszelkich żwirów w celu podniesienia jego jakości,stosowany również w odwodnieniach i ogrodach jako tzw. opaski i jako zamiennik kory ogrodowej.
  • Żwir 8-32. Kamyk o granulacji od 8 mm do 32 mm Stosowany w wszelakich odwodnieniach,oczyszczalniach przydomowych,a także jako kamień ozdobny w ogrodach.
  • Żwir z wody. Niesortowane kruszywo naturalne nie poddane żadnej obróbce,stosowane do tzw. słabszych betonów.